Objąć takie jakie JEST

AUTOR: MARTA DYDA

Objąć uczuciem, to co tak trudne było do objęcia.

I tak pozostać w tym objęciu z życiem.

Zatrzymać się i objąć.

To wszystko co potrzebowało objęcia.

Objąć takie jakie jest, dzisiaj.

I spojrzeć nowymi oczami.

Spróbuj.

Leave a Reply