Mindfulness - szKolenia Marta Dyda

Co daje MINDFULNESS w miejscu pracy?

AUTOR: MARTA DYDA

„Całe nieszczęście ludzi polega na tym, że nie potrafią usiedzieć w jednym pokoju ani chwili spokojnie. W tym czasie wsadziliśmy do tego pokoju cały świat.”

BLAISE PASCAL

Zmienne, nieprzewidywalne, wymagające i trudne do skontrolowania, środowisko współczesnej organizacji. W takim warunkach nieprzerwany ciąg myśli blokuje ukrytą głęboko w nas mądrość, włączamy tunelowe widzenie, tracąc dostęp do naszej odwagi, doświadczeń, pomysłów, kreatywności, innowacyjności. W pośpiechu, pod wpływem stresu i napięcia tracimy dostęp do tych wszystkich bezcennych zasobów, które dotychczas zgromadziliśmy.

Czym NIE jest Mindfulnes w miejscu pracy?

Nie jest to droga na skróty, dzięki której pracodawca uzyska bardziej skoncentrowanych i zrelaksowanych pracowników. Nie chodzi też o naukę nowych narzędzi ani pracę w zwolnionym tempie ale o zupełnie nowy sposób podejścia do wiedzy, dostępnych zasobów i możliwości. Dzięki uważności uczymy się odwagi i doświadczamy wszystkiego w zupełnie nowy sposób.

Czym JEST Mindfulnes w miejscu pracy?

Twórca metody profesor medycyny Jon Kabat Zinn w taki sposób zdefiniował uważność, to szczególny rodzaj uwagi: świadomej, nieosądzającej i skierowanej na bieżącą chwilę. Uważność w miejscu pracy, odnosi się do codziennych zadań zawodowych, łączy w sobie koncentracje, gotowość do natychmiastowego działania, a także pozwala pracować pod presją czasu nie tracąc energii i nie osądzając, skupiając się na tym co ważne bez koncepcji i bez pomysłu, jak powinno być. Uważność pozwala rozumieć i widzieć więcej. Wymaga stałej obserwacji siebie i tego, co cie otacza. Jeśli chcesz doświadczyć uwaźności, skup się na obecnej chwili, a kiedy rozmawiasz skoncentruj się na rozmówcy. Wykonując określoną pracę w obszarze uważności, ćwicząc i widząc szerzej stajesz się ekspertem w kluczowych obszarach biznesowych wzmacniając cechy osobowości, podnosząc kompetencje rynkowe, wpływając na efektywność, komunikacje, organizacje i zespół budując tym samym jakościowe relacje z klientem wewnętrznym i zewnętrznym.

CECHY OSOBOWOŚCI:

CIERPLIWOŚĆ
Ze spokojem podchodzisz do pojawiających się problemów i radzisz sobie doskonale w sytuacjach trudnych i emocjonalnych. Cierpliwie i konsekwentnie dążysz do rozwiązania trudności. Jesteś wyrozumiały wobec współpracowników, partnerów biznesowych i klientów. Z uwagą starasz się poznać i zrozumieć stanowiska by w klejonym kroku dokonać najkorzystniejszych wyborów i decyzji.

INTELIGENCJA EMOCJONALNA

Uważność jako element treningu inteligencji emocjonalnej. Rozpoznajesz swoje emocje i umiesz nad nimi panować tak, aby w każdej sytuacji dopasować swoje zachowanie i sposób postępowania do okoliczności. Wiesz co twoja postawa robi innym i w jaki sposób twój aktualny stan wpływa na zachowania członków zespołu.

OPANOWANIE I RADZENIE SOBIE ZE STRESEM
Przed podjęciem działania analizuje okoliczności i interesuje go zdanie innych. Nie podejmuje decyzji pod wpływem chwili lub emocji. W sytuacjach trudnych zachowuje równowagę, nie wpada w panikę i nie ulega presji okoliczności lub innych osób. Jest świadomy swojego stanu i towarzyszących mu emocji. Potrafi wykorzystać zasoby do rozładowania sytuacji stresowych o dużym poziomie emocji.

KOMPETENCJE RYNKOWE:

NASTAWIENIE NA KLIENTA
Działa z myślą o kliencie. Buduje i utrzymuje korzystne relacje z klientami poprzez rozumienie ich oczekiwań i wymagań bieżących oraz przyszłych, nawiązywanie i utrzymywanie skutecznej współpracy, zdobywanie zaufania i szacunku klienta. Na podstawie zbieranych informacji udoskonala produkt i usługę.

OCENA POTRZEB KLIENTA
Wymianę informacji z klientem prowadzi w sposób umożliwiający poznanie i odpowiednie sklasyfikowanie jego potrzeb. Wie jakie informacje i dane są potrzebne do skonstruowania optymalnej oferty.

RELACJE Z KLIENTAMI
Nawiązuje i skutecznie utrzymuje współpracę z Klientami. Jest kreatywny w budowaniu z nimi pozytywnych relacji biznesowych. Identyfikuje się z celami Klienta i aktywnie działa w kierunku przygotowania właściwej propozycji pamiętając jednocześnie o celach organizacji. Będąc uważnym, staniesz się dobrym słuchaczem. Skupisz się nie tylko na tym, co Ty masz do powiedzenia, ale przede wszystkim łatwiej Ci będzie docenić punkt widzenia Twojego klienta.

EFEKTYWNOŚĆ W MIEJSCU PRACY:

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Do pojawiających się problemów podchodzi racjonalnie, z rozwagą i otwartością. Nie chowa się przed nimi. Potrafi analizować problem z wielu punktów widzenia i znajdować optymalne i trafne ich rozwiązanie.

ELASTYCZNOŚĆ MYŚLENIA
Umie myśleć nieschematycznie i poszukuje niestandardowych rozwiązań wtedy, kiedy jest to konieczne. Ma świadomość dostępnych zasobów i obszarów, na które ma wpływ, kierując uwagę i wykorzystując wszystkie dostępne możliwości utrzymując właściwy dla organizacji i efektywny zbiór kluczowych wartości w łatwych, jak i trudnych sytuacjach. Postępuje zgodnie z przyjętymi przez firmę zasadami.

KREATYWNOŚĆ
Jest autorem wielu nowatorskich pomysłów. Umiesz poszukiwać niestandardowych rozwiązań kiedy jest to konieczne. Umiesz wykorzystywać wiedzę i doświadczenie do sprawdzania obszarów w celu znalezienia skutecznych rozwiązań.

KOMUNIKACJA:

ASERTYWNOŚĆ
Wierzy we własne opinie i pomysły. Potrafi przyjmować informacje zwrotne, w tym krytyczne uwagi na ich temat i umie je użytecznie wykorzystać. Zna narzędzia samoregulacji, które pozwalają mu wpłynąć na własny stan emocjonalny, nie podejmując ataków osobistych w merytorycznej dyskusji.

PRZEKAZYWANIE INFORMACJI
Zapewnia swoim podwładnym, przełożonym i współpracownikom właściwy i we właściwym czasie dostęp do informacji i zachęca innych do komunikacji otwartej. Z góry planuje treść, formę oraz medium przekazu komunikacyjnego dostosowując je do odbiorcy i poziomu jego percepcji. Jego komunikaty są precyzyjne.

OTWARTA ROZMOWA
Jego komunikaty są precyzyjne. Sprawdza w jaki sposób zostały one odebrane i zinterpretowane. Umie odbierać komunikaty do niego adresowane w sposób jednoznaczny. Umie aktywnie słuchać, zapewnia właściwy dostęp do informacji i zachęca innych do otwartej rozmowy.

ORGANIZACJA I ZESPÓŁ:

PLANOWANIE
Wyznacza cele, priorytety i tworzy realistyczne plany działania. W sposób trafny planuje działania, czas i zasoby potrzebne do realizacji planów i osiągnięcia założonych celów.Przyjmowanie szerokiej perspektywy. Jego wiedza i doświadczenie dają możliwość spojrzenia i oceny sytuacji z szerokiej perspektywy. W analizie zagadnień rozważa różnorodne ich aspekty oraz okoliczności, zagrożenia i skutki.

WYTRWAŁOŚĆ
Posiada umiejętność dążenia do celu. Potrafi pokonywać przeszkody i niedogodności. Wszystkie cele realizuje do końca. Szybko przyswaja sobie nową wiedzę i umiejętności. Szybko analizuje i wyciąga wnioski dla dalszego działania. Szybko uczy się nowego środowiska pracy i warunków zewnętrznych.

WSPÓŁPRACA WEWNĄTRZ FIRMOWA
Realizuje cele firmy. Utrzymuje dobre relacje z pracownikami innych zespołów w ramach firmy. Buduje pozytywne nastawienie do innych działów i osób. Rozumie cel swojej pracy, dobrze układa swoje relacje. O ważnych kwestiach rozmawia w sposób spokojny i opanowany.

Leave a Reply