Trener odporności psychicznej

W jaki sposób wysoka ODPORNOŚĆ PSYCHICZNA lidera wpływa na zespół?

AUTOR: MARTA DYDA

Wysoka odporność psychiczna managera, co to właściwie oznacza: twardy, posiadający umiejętności dążenia do celu, potrafi pokonywać przeszkody i niedogodności. Sprawnie podnosi się po porażkach. Wszystkie cele realizuje konsekwentnie do końca. Stara się znajdować rozwiązania pozwalające przewyższać oczekiwania i wymagania. Potrafi przyjąć odpowiednią postawę wobec nagłych i nieprzewidywalnych sytuacji. Dzięki takiemu  podejściu, zaraża innych swoją postawą, czego konsekwencją są dobre wyniki zespołu. Skutecznie zarządza swoimi emocjami oraz dba o relacje interpersonalne. Zazwyczaj wysokie wyniki na jakiejkolwiek skali stanowią pożądaną zaletę, wydaje się więc, że najlepszym rozwiązaniem byłoby zatrudniać menadżerów cechujących się możliwie najwyższymi wynikami w tym zakresie.

Sprawdźmy, w jakim stopniu wysoka odporność psychiczna menadżera może być niepokojąca i w jaki sposób może to wpływać na pracę z ludźmi?

Samoświadomość, to kluczowy element budującej i wspierającej odporności psychicznej. Nawet najobszerniejsza wiedza z psychologii jest bezwartościowa jeśli człowiek nie zrozumie  własnych zachowań, własnego postępowania i wpływu swojego działania na drugiego człowieka. Jeśli nie będziemy mieli wglądu w siebie wysoka odporność psychiczna może być źródłem problemów:

Taka osoba może wykazywać się:

• Zbytnim zaangażowaniem. Swoje obowiązki wykonywać z pełnym poświęceniem, angażując się zbytnio biorąc na siebie zbyt dużo obowiązków.

• Być odbierana przez innych jako niewrażliwa, przyjmująca strategie „po trupach do celu”

• Przyjmować postawę wobec pracownika rodzic-dziecko, ponieważ w ostateczności jest gotowa wykonać zadanie za pracownika, bo będzie szybciej i nie będziemy musieli poprawiać.

• Mocno przeżywać i gubić swoją skuteczność w sytuacji, gdy środowisko zewnętrzne nie pozwala w danym momencie zrealizować celu.

• Ignorowanie zmęczenia wynikającego z silnej potrzeby realizacji celu ponosić koszty w postaci pogorszenia wydajności, a w dłuższej perspektywie nawet wypalenia.

• Jako osoba silnie skoncentrowana na wyzwaniach może tak bardzo lubić się z nimi mierzyć, że będzie  chętnie rywalizować i takim zachowaniem wpływać na atmosferę w zespole.

• Przejawiać mniejsze zrozumienie wobec ludzi, dla których wyznaczenie celu nie jest główną motywacją do działania, przez co może odczuwać niepokój dopóki zadanie nie zostanie wykonane.

• Nie akceptować  ludzi, którzy nie są tak pozytywnie nastawieni do pomysłów, rozwiązań i celów jak oni..

• Niszczyć dotychczasowe, dobrze działające zasady, prowokując zmiany, aby „coś się działo”

• Destrukcyjnie wpływać na osoby wrażliwe i nie znajdować z nimi płaszczyzny porozumienia, sprawiając, że ludzie zaczną wątpić w swoje kompetencje.

Pracując z ludźmi przy projektach biznesowych często słyszę od pracowników, że menadżerowie gaszą swoich pracowników swoim zachowaniem,  nastawieniem jedynie na cele bo przecież biznes musi się kręcić, co nie jest niczym złym i stanowi naturalny element rozwoju i przetrwania na każdym rynku. Musimy jednak pamiętać, że nie wszyscy są tacy jak my, mamy w swoich zespołach ludzi o różnym stopniu wrażliwości. Każdy z nas ma określony poziom odporności psychicznej i tym się pięknie różnimy. Patrząc na skalę mamy ludzi silnie odpornych psychicznie a na drugim końcu wrażliwych psychicznie. Mając kontakt z taką osobą, taki pracownik, mimo swoich kompetencji zawodowych, może czuć się nieporadny, pełen wątpliwości swojej wiedzy i umiejętności. I tutaj przyda się inteligencja emocjonalna, świadomość i odpowiedni poziom odporności psychicznej, poziom empatii, który pozwoli nam sprawdzić czy jestem w kontakcie z drugim człowiekiem i wiem co on przeżywa. Taki kontakt i zrozumienie pozwoli mi dostarczyć określone zasoby, narzędzia i zestawy zachowań, które pozwolą wpłyną w określony sposób na rozwój i efekty naszych ludzi. Istotne jest rozpoznanie poziomu rozwoju siły i odporności psychicznej i świadomość wpływu prezentowanych zachowań na innych.

Leave a Reply