Po co w biznesie rozwój emocjonalny?

Po co w biznesie ROZWÓJ EMOCJONALNY?

AUTOR: MARTA DYDA
CZYM JEST ROZWÓJ EMOCJONALNY?

Rozwój emocjonalny to równoległa praca nad umiejętnościami intra personalnymi i interpersonalnymi.

Umiejętności intra personalne pozwalają nam rozpoznawać i rozumieć siebie w różnych sytuacjach biznesowych. Jeśli siebie nie poznasz, swoich mocnych i słabych stron, swojego organizmu, swojej psychiki, duchowości. Jeśli nie nazwiesz swojego potencjału i swoich braków, jak możesz sobą kierować?

Jak możesz siebie doskonalić?

Jak możesz podejmować decyzje, które są zgodne z Twoimi wartościami, kiedy nie masz kontaktu ze sobą?

Jak możesz być skuteczny we współczesnym biznesie?

Musisz wiedzieć jak sobą zarządzać, jak się motywować, jak się wspierać, musisz wiedzieć jak reagujesz w rożnych sytuacjach. Musisz wiedzieć co aktualnie się z tobą dzieje.

Musisz wiedzieć jak żyć z ludźmi i miedzy ludźmi. Tak, to drugi obszar do pracy.
To  umiejętności interpersonalne, to wiedza o innych. Jak z nimi rozmawiać, jak rozpoznawać tych, których spotykasz w swoim środowisku? Czy potrafisz czytać ich prawdziwe intencje? Powinieneś wiedzieć co dla Ciebie jest ważne i czy potrafisz przekazać to ludziom? Czy umiesz w praktyce mówić o rzeczach dla Ciebie kluczowych w danym momencie? Czy potrafisz być asertywny w kontakcie z klientem? Czy wiesz jak stworzyć odpowiednie warunki do motywacji Twojego zespołu? Jak nimi zarządzać w dzisiejszym zmiennym środowisku?

Emocje bowiem to dodatkowe dane, które pomagają nam podejmować decyzje, im więcej posiadamy danych. Im większy mamy kontakt ze sobą, tym nasze wybory są bardziej trafne. Wiem wtedy co się ze mną dzieje, potrafię rozróżnić to co niezmienne, na co nie mam wpływu i jakie działania powodują utratę mojej energii. Od tego co mogę zmienić, nad czym mogę popracować.

Pracując z grupami w biznesie i z własnego doświadczenia wiem, że nie da się odłączyć od emocji w biznesie, są dla nas dodatkową informacją przy podejmowanych decyzjach. Ważne również by emocje nie odłączały nas od myślenia a były jedynie dodatkowym źródłem wiedzy niezbędnej przy podejmowaniu kluczowych decyzji i wyznaczaniu kierunku.

CZYM JEST SAMOŚWIADOMOŚĆ W BIZNESIE?

To co ważne przy emocjach, które nam towarzyszą, to rozwijanie samoświadomości, to kontakt ze swoim wewnętrznym barometrem, który wskazuje czy to co robimy jest zgodne z naszymi zasadami, którymi kierujemy się budując relacje i podejmując biznesowe decyzje. Precyzyjnego odczytu tego barometru dokonują nasze uczucia. Jeśli uznawaną przez nas wartością a tym co robimy istnieje duża różnica lub sprzeczność, to rezultatem będą nasze wątpliwości i zastanowienie się czy postąpiliśmy właściwie, często takim sytuacjom towarzyszą trudne stany emocjonalne.

Nasz rozwój na płaszczyźnie emocjonalnej sprowadza się do rozwoju wszystkich kompetencji, które pozwalają nam zrozumieć siebie i innych. Oznacza to, że musimy pracować ze swoimi emocjami, dążyć do tego by być świadomymi, co to za stan emocjonalny aktualnie przeżywamy. Bez samoświadomości nie ma inteligencji emocjonalnej. „Ja wiem, co się ze mną dzieje…”, i „wiem w jaki sposób wpływa to na innych…” A jak wiem jeszcze z czego to wynika to mogę tym pokierować.

Biorąc w relacjach zawodowych odpowiedzialność za swoją część komunikatu wpływamy na drugiego człowieka, pytanie na ile jesteśmy świadomi, co to zachowanie robi drugiemu człowiekowi, jakie efekty wywołuje po drugiej stronie. Wiedza o własnych i cudzych stanach emocjonalnych, opanowanie ich i zrozumienie pozwala przejść przez trudne, niespodziewane, konfliktowe sytuacje, z większą akceptacją, zrozumieniem i w bardziej dojrzały sposób.

ROZWÓJ EMOCJONALNY PRAKTYCE

Jak to wygląda w praktyce? W praktyce trudne emocje, niepewność i napięcie w sytuacjach biznesowych pojawią się wówczas gdy mamy mały dostęp do informacji i kiedy mamy ograniczony dostęp do siebie, kiedy nie potrafimy nazwać i nie rozumiemy tego co się  dzieje w określonym momencie.

Relacja biznesowa bowiem, w której się znajdujemy musi w minimalnym stopniu być przewidywalna, żebyśmy mogli robić plany, żebyśmy wiedzieli na czym stoimy, żeby mimo ryzyka móc świadomie działać. Podejmując decyzje, w czasach zmienność, niepewności i złożoności, wyzwanie przed, którym stoimy to powiększanie dostępnych zasobów o kontakt ze sobą. I nie chodzi tutaj o naukę nowych narzędzi ale zupełnie nowy, pogłębiony sposób podejścia do wszystkiego z czym się mierzymy oraz tego co się z nami wtedy dzieje. Wzbogacając i pozwalając zrozumieć mechanizmy i samego siebie gdzie mówiąc o skuteczności doprowadzamy do realnej zmiany w biznesie.

Ważnym krokiem w tym obszarze jest wykształcenie SAMOREGULACJI czyli umiejętności radzenia sobie z impulsami i trudnymi sytuacjami. Takie trudne sytuacje, którym towarzyszą emocje są stanami, które niosą za sobą ważne dla nas informacje o nas i o sytuacji w jakiej się znaleźliśmy. Takie stany często to punkty zwrotne w poszukiwaniu nowych, bardziej efektywnych i świadomych rozwiązań w sytuacjach dla nas trudnych stanowiących często przełom w danej sprawie.

Często kiedy się czyta  czy rozmawia o emocjach w biznesie pojawia się takie określenie jak SAMOKONTROLA. Samokontrola to pełna kontrola siebie, nadmierne panowanie nad sobą. Z biegiem czasu prowadzi do chorób psychosomatycznych. A SAMOREGULACJA, czyli dojrzała i świadoma kompetencja emocjonalna, która daje ludziom możliwość wyboru reakcji w danej sytuacji i pozwala w jasny i spokojny sposób wyrazić to co dla nas ważne. Pozwala nam zyskać kilka dodatkowych sekund na podjęcie decyzji, których często brakuje gdy nawyki kierują naszym działaniem.

Leave a Reply