Dobrostan psychiczny jako źródło EFEKTYWNOŚCI

PO CO FIRMOM WIEDZA O DOBROSTANIE PSYCHICZNYM?
Poziom dobrostanu psychicznego poszczególnych pracowników wpływa na to, jak wygląda środowisko zawodowe. W związku z tym pracodawcy, którym zależy na zbudowaniu zgranego  zespołu, który jest w dobrej kondycji psychicznej powinni zadbać o well-being podwładnych. Takie podejście przynosi wymierne korzyści obu stronom wpływając na obniżenie stresu oraz poprawia kontakty ze współpracownikami, ponieważ pozytywne emocje oddziałują na poziom życzliwości i budowanie poczucia wspólnoty. Tym samym dobrostan psychiczny sprawia, że atmosfera w pracy staje się o wiele lepsza, a relacje międzyludzkie właściwie się rozwijają. Wpływa to także pozytywnie na zwiększenie zaangażowania, efektywności i motywacji pracowników.

 

 
CEL PROJEKTU SZKOLENIOWEGO

Celem projektu jest poszerzanie samoświadomości w obszarze dobrostanu psychicznego co w praktyce  pozwala poszerzać nasze horyzonty myślowe, lepiej radzić sobie z emocjami i konstruktywnie pracować z trudnościami. W ten sposób dobrostan psychiczny w miejscu pracy przyczynia się do poprawy efektywności, zmniejszenia liczby błędów, sprawniejszej komunikacji i wzrostu kreatywności. Potrzebujemy zatrzymać się i zrobić więcej miejsca żeby zauważyć ludzi, zrozumieć potrzeby i nauczyć się otwarcie mówić o tym co ważne, o naszych oczekiwaniach, o sukcesach i o błędach.

JAKIE KORZYŚCI PRZYNIESIE ŚWIADOMOŚĆ NASZEGO DOBROSTANU PSYCHICZNEGO?

v Pozwoli stać się uważnym, co pozwala widzieć pełniej Siebie i innych ludzi i sytuacje w jakiej się znajdują w danym, konkretnym miejscu i czasie.

v Przez lepszy kontakt z samym sobą zwiększa się odporność psychiczna, zdolność budowania relacji oraz umiejętność koncentracji na tym co jest ważne w danym momencie.

v Dostrzeganie rozmaitych rozwiązańJeśli potrafisz spojrzeć na problem tak, jakbyś stał z boku, masz szersze pole widzenia. Z takiej perspektywy dostrzeżesz więcej możliwych rozwiązań, i więcej kierunków działań.

v Zwiększysz zdolność do skutecznego porozumiewania się i rozwiązywania problemów, co pozytywnie wpłynie na relacje w zespole. Pracownik, który ma wewnętrzne zasoby dostrzega więcej szans, jest bardziej kreatywyi i lepiej radzi sobie z kryzysami.

v Dzięki wiedzy i praktyce, która wspiera wewnętrzny dobrostan, w relacjach pracownicy  bardziej otwarci, mają mniej konfliktów i lepiej siebie rozumieją, prze co zespoły działają efektywniej.

v Dostrzeganie istoty problemu sprawia że skupiasz się na rozwiązaniach, dostrzegasz co nie działa lub podejmujesz kroki, by to zbadać i interweniujesz by to zmienić.

Zauważanie ważnych sygnałów  to bardzo ważna korzyść, która pomoże ci zrozumieć ludzi. Będąc uważnym staniesz się dobrym słuchaczem. Skupisz się nie tylko na tym co ty masz do powiedzenia, ale przede wszystkim będzie ci łatwiej doceniać punkt widzenia twoich rozmówców.

Wypracowanie standardów postępowania w trudnych sytuacjach i przygotowanie postępowania, które pozwoli na określenie w jaki sposób zespół reaguje  na szanse i zmiany, zwłaszcza w szybko zmieniającym się współczesnym świecie.


Szczegółowy program szkolenia oraz jego zawartość zostaną doprecyzowane na podstawie wywiadów i ankiet uczestników które zostaną dopasowane do specyfiki pracy uczestników.Dotyczy to w szczególności ćwiczeń, gier i testów, które będą miały za zadanie oddanie unikalności pracy podczas szkoleń, treningów czy coachingów i mentorcoachingów po zakończeniu procesów szkoleniowych.