Zarządzanie emocjami i przeciwdziałanie WYPALENIU ZAWODOWEMU

PO CO  LUDZIOM W FIRMACH WIEDZA O EMOCJACH I PRAKTYKA 
PRZECIWDZIAŁANIA WYPALENIU ZAWODOWEMU ?

Wiedza o zarządzaniu własnymi emocjami w celu złagodzenia stresu, skutecznej komunikacji, empatii dla siebie, empatii dla innych, pokonywania wyzwań i rozładowywania konfliktów. Jako umiejętności budowania satysfakcjonujących relacji z ludźmi. Poszerzanie samoświadomości w obszarze wypalenia zawodowego i praca nad samoregulacją emocji to najlepszy sposób na rozumienie siebie i innych, na wyrażanie i rozpoznawanie swoich potrzeb. Wiedza w obszarze wypalenia zawodowego, poznanie symptomów wypalenia i świadomość na co zwrócić uwagę u siebie i u innych oraz rozumienie jak przebiega proces wypalenia, jakie są jego poszczególne stadia. Co pozwala odpowiedzieć na pytania:

Gdzie jest ten moment, żeby bardziej zadbać o siebie?

Skąd mam wiedzieć, że dzieje się coś złego?

Jak zareagować, żeby nie doprowadzić do wypalenia zawodowego?

Jest to jedynie możliwe, kiedy rozumiemy przyczyny i efektywnie radzimy sobie ze stresem, kiedy jesteśmy w stanie rozpoznać wczesne sygnały ostrzegawcze. Kiedy dbamy o siebie i staramy się utrzymać równowagę w naszym życiu. Konieczne jest także gromadzenie zasobów związanych z radzeniem sobie ze stresem, wykorzystanie wolnych dni na odpoczynek, robienie sobie drobnych przyjemności i podejmowanie wysiłku w kierunku budowania wewnętrznych zasobów każdego z nas.

CEL PROJEKTU SZKOLENIOWEGO

Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom wiedzy, umiejętności i narzędzi z zakresu skutecznego przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu i zwrócenia uwagi na regulację emocji codziennymi praktykami jako jednej z najbardziej pożądanych sprawności życiowych. Pomimo tego, że ludzie różnią się wrodzonymi predyspozycjami w zakresie odporności na sytuacje napięciowe to jednak indywidualną umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych można w dużej mierze wyćwiczyć i usprawnić by zachować równowagę życiową.

JAKIE KORZYŚCI PRZYNOSI UMIEJĘTNOŚĆ SAMOREGULACJI EMOCJI I 
ZNAJOMOŚĆ TECHNIK PRZECIWDZIAŁANIA WYPALENIU ZAWODOWEMU

v Dowiesz się w jaki sposób budować swoje kompetencje inteligencji emocjonalnej by świadomie wpływać na różne stany emocjonalne.

v Rozwiniesz samoregulację i złapiesz kontakt ze swoimi uczuciami, to kluczowe w pracy z emocjami.

v Doświadczysz na sobie co pozwala nam pokonywać trudne sytuacje czyli budowanie wewnętrznych zasobów w szybkim świecie zmian, stresu i niepewność.

v Stworzysz osobiste strategie zauważania i radzenia sobie z emocjami i rozpoznasz czynniki zewnętrzne i wewnętrzne wpływając na twoje wyczerpanie. Odpowiadając na pytanie czy to zmęczenie czy wypalenia?

v Dowiesz się jak nauczyć się odpoczywać i relaksować i dlaczego to umiejętności kluczowe dzisiejszych czasów?

v Jak korzystać z zasobów mentalnych, emocjonalnych i społecznych, by poradzić sobie lepiej ze stresującymi wydarzeniami Jak rozładować napięcie w naszym ciele, jak dojść do siebie po stresujących sytuacjach?

v Nasze życie toczy się między napięciem a odprężeniem czyli nawyki a praktyka wprowadzania zmian czyli jak kształtować zdolność do radzenia sobie z trudnościami ?

v Poznasz praktyczne medytacje, ćwiczenia i techniki relaksacyjne, jeśli sobie na to pozwolisz poczujesz odprężenie i uzyskasz dostęp do wewnętrznych zasobów.

Szczegółowy program szkolenia oraz jego zawartość zostaną doprecyzowane na podstawie wywiadów i ankiet uczestników które zostaną dopasowane do specyfiki pracy uczestników.Dotyczy to w szczególności ćwiczeń, gier i testów, które będą miały za zadanie oddanie unikalności pracy podczas szkoleń, treningów czy coachingów i mentorcoachingów po zakończeniu procesów szkoleniowych.