Zarządzanie stresem i budowanie WEWNĘTRZNEJ SIŁY

PO CO FIRMOM ODPORNI PSYCHICZNIE PRACOWNICY?

Stopień w jakim człowiek odczuwa stres i radzi sobie z wyzwaniami w pracy zależy w głównej mierze od jego psychicznej odporności. Wańki-wstańki tak mówi się o ludziach sprężystych psychicznie. Po każdym niepowodzeniu i trudności wstają i idą do przodu z kolejnym doświadczeniem, zaufaniem do siebie i nową energią. Niepowodzenie bowiem jest dla nich informacją, trzeba coś zmienić, zacząć postępować inaczej. Dysponują oni określonym zestawem zachowań i wiedzą kiedy opłaca się kontynuować walkę a kiedy oszczędzać zasoby. Odporność psychiczna pozwala osiągać wysokie wyniki, pomaga radzić sobie z przeładowaniem informacji, stresem oraz pozwala zwiększać inteligencje emocjonalną.

CEL PROJEKTU SZKOLENIOWEGO

Te warsztaty są o tym jak funkcjonować dobrze w stresie w miejscu pracy, jak mądrze się stresować, jak doskonalić umiejętność stresowania się. Zachęcam do tego żebyśmy przyjrzeli się  jak wyglądała by kultura miejsca pracy, gdyby nie tylko uwzględniono istnienie stresu ale nawet go zaakceptowano.W budowaniu odporności psychicznej bardzo istotną rolę odgrywa profilaktyka stresu. Odporność na stres nie jest cechą stałą – jeśli chcemy ją utrzymać – powinniśmy budować indywidualną odporność na stres. Celem budowania swojej odporności jest doprowadzenie do stanu, w którym bez względu na okoliczności umiemy efektywnie wykonywać zadania i osiągać cele, więcej rozumiejąc i akceptując co przyczynia się do sprawniejszego poszukiwania skutecznych rozwiązań i eliminacji ryzyk w obszarach zawodowych.

JAKIE KORZYŚCI PRZYNOSI UMIEJĘTNOŚĆ ZARZĄDZANIA STRESEM 
I BUDOWANIE WEWNĘTRZNEJ SIŁY?

v Zminimalizowanie poziomu stresu i zrozumienie własnej skuteczności i wpływu w momentach silnego napięcia i w czasie doświadczania trudnych emocji.

v Zyskasz dostęp do wewnętrznej stabilności i znajdziesz przestrzeń by dać sobie wsparcie w trudnych sytuacjach w miejscu pracy.

v Wzmocnisz odporność psychiczną wypracowując metody uwagi kładąc nacisk na „ekonomię uwagi” doświadczając rzeczywistości.

v Doskonaląc umiejętność życia w stresie poprzez akceptacje stresu masz szansę nauczyć się podchodzić do rożnych wyzwań  zawodowych z większym poczuciem siły.

v Popracujesz nad swoją nieosądzająca postawą, więcej akceptując i skupiając się na rozwiązaniach, zyskując gotowość do natychmiastowego działania, a także nie osadzającą świadomość chwili.

v Zwiększenie osobistej efektywności. Efekty bowiem są jednak tylko wypadkową tego co dzieje się na głębszym poziomie. Przez lepszy kontakt z samym sobą zwiększa się odporność psychiczna, zdolność budowania relacji oraz skupienie na tym co jest ważne w danym momencie.

v Zwiększenie koncentracji, nerwowość w pracy spowodowana bywa obawami, że czegoś nie zdążysz zrobić, że coś się nie uda, odnosi się do leku o rezultat naszej pracy. Jeśli koncentrujesz się na chwili obecnej, nie ma w niej miejsca na takie obawy. Wówczas na bieżąco  konsekwentnie i spokojnie stawiasz czoła wyzwaniom.

v Dowiesz się czym jest umiejętność odpoczywania poza pracą i zaangażowanie w pracę, odzyskując satysfakcję z wykonywanych zadań i relacji z ludźmi, akceptując zmiany i skupiając się na rezultatach.


Szczegółowy program szkolenia oraz jego zawartość zostaną doprecyzowane na podstawie wywiadów i ankiet uczestników które zostaną dopasowane do specyfiki pracy uczestników.Dotyczy to w szczególności ćwiczeń, gier i testów, które będą miały za zadanie oddanie unikalności pracy podczas szkoleń, treningów czy coachingów i mentorcoachingów po zakończeniu procesów szkoleniowych.