Zarządzać inaczej czyli MANAGER W ŚWIECIE VUCA

PO CO MANAGEROM NOWY WARSZTAT PRACY?

Im większa odpowiedzialność na Tobie spoczywa, im większym zespołem kierujesz i im szerszy masz zakres obowiązków, tym ważniejsze jest abyś umiał wyeliminować zakłócenia i słuchać swojej mądrości. W złożoności VUCA wartością staje się umiejętność patrzenia na to, co przychodzi, i zastanowienia się, co to wnosi do mojego świata? Co chce się ujawnić? Większość managerów w sytuacji problemów i wyzwań wpada w pułapkę natychmiastowego angażowania się. W dynamicznie zmieniających się warunkach, biznes potrzebuje skutecznych liderów, którzy sprawnie zarządzają swoimi zespołami. Różnica między wybitnym a słabym przywódcą wynika z jego sposobu podejmowania decyzji, rozwiązywania problemów i porozumiewania się. Zanim rozpoznamy nowe nawyki i strategie, jakie warto ukształtować i wykorzystać, musimy uwolnić się od wszystkiego, co stoi nam na przeszkodzie do budowania “nowego” zarządzania zespołem.

Jeżeli mamy wypracować u podwładnych samodzielną, wewnętrzną motywację, a ponadto stworzyć kulturę opartą na odpowiedzialności, odwadze do podejmowania decyzji i poczuciu obowiązku, powinniśmy pozbyć się wszystkich barier umysłowych uniemożliwiających porzucenie roli “menagera ds. rozwiązywania problemów” jednocześnie zachęcając zespół do ciągłego doskonalenia umiejętności, pozwolić im samodzielnie rozwiązywać problemy, kształtować innych przywódców w zespołach, motywować pracowników, tworząc przestrzeń do obserwacji i warunki do podejmowania decyzji.

CEL PROJEKTU SZKOLENIOWEGO

Celem projektu jest rozwój umiejętności przywódczych, poszerzenie samoświadomości, pogłębienie wiedzy o zasadach zarządzania zespołem na różnych etapach rozwoju w świecie VUCA. Rozwój umiejętności świadomego i konstruktywnego rozwiązywania trudnych sytuacji i odwaga do zmian. Umiejętność budowania zaangażowania i odpowiedzialności wśród pracowników. Poznanie siebie jako przywódcę na nowych płaszczyznach zarządzania dzięki czemu jako manager zwiększysz świadomość, jak wykorzystać swoje silne strony w kierowaniu ludźmi. Managerowie muszą przyjmować i przetwarzać coraz więcej informacji aby podejmować dobre decyzje. To dla nich szczególnie istotna staje się świadomość jako narzędzie  w roli managera. Regularna praktyka w tym obszarze powoduje znaczącą poprawę trzech kompetencji: odporności, zdolności współpracy oraz umiejętności przewodzenia w złożonych warunkach.

JAKIE KORZYŚCI PRZYNIESIE BUDOWANIE WARSZTATU MANAGERA DLA ZESPOŁU I ORGANIZACJI?

v Umożliwi Ci stworzenie Twojego osobistego profilu managera, zawierając wartości, dostępne narzędzia i pozwoli nazwać ograniczenia.

v Umożliwi Ci stworzenie Twojego osobistego planu rozwoju jako managera, poszerzając samoświadomość i rozwijając inteligencję emocjonalną.

v Pomoże Ci w dodefiniowaniu wartości ważnych dla Ciebie w pracy z ludźmi, co będzie pierwszym krokiem do budowania w zespole środowiska zaufania i bezpieczeństwa.

Poznasz narzędzia i metody, które pozwolą Ci podejmować trafniejsze decyzje. Jako manager, zyskasz szanse wywierania wpływu w najbardziej innowacyjny i autentyczny sposób.

Stworzysz warunki do zaistnienia idealnego przywództwa w praktyce, w realiach dotyczących twojej pracy. Nauczysz się eliminować ograniczenia podejmując odważne kroki w kierunku sprawstwa w obszarze przywództwa osobistego, przywództwa relacyjnego i przywództwa zespołowego z Twoim zespołem i w relacjach z innymi współpracownikami.

v Zrozumiesz dlaczego współczesne przywództwo w świcie VUCA napotyka na tak wiele wyzwań i świadomie ukierunkujesz uwagę na obszary, które są dla Ciebie istotne.

v Wypracujesz w sobie ciekawość do wszystkiego, co zauważysz, nie kontrolując i nie oceniając. Akceptując i nazywając to co bywa trudne by w kolejnym kroku przygotować plan komunikacji i zastosować w praktyce.


Szczegółowy program szkolenia oraz jego zawartość zostaną doprecyzowane na podstawie wywiadów i ankiet uczestników które zostaną dopasowane do specyfiki pracy uczestników.Dotyczy to w szczególności ćwiczeń, gier i testów, które będą miały za zadanie oddanie unikalności pracy podczas szkoleń, treningów czy coachingów i mentorcoachingów po zakończeniu procesów szkoleniowych.