Zarządzać inaczej czyli siła UWAŻNOŚCI W PRACY LIDERA

 „Jeśli nie posiadasz w sobie naturalnych pokładów spokoju, radości i życzliwości może to być bardzo trudne, aby na co dzień robić dobre rzeczy. Jeśli ktoś wyraża się negatywnie, twoją pierwszą reakcją jest – ten facet jest beznadziejny – i chcesz go pokonać. Wymaga to więc pewnego treningu, aby powiedzieć – chwila, ten facet po prostu wykonuje swoją pracę. Jest dobrym człowiekiem i muszę pracować wraz z nim, aby zrozumieć dlaczego on to robi, a następnie pomóc mu w osiągnięciu celu.

Chade-Meng Tan z Google

PO CO FIRMOM UWAŻNI LIDERZY?

Im większa odpowiedzialność na Tobie spoczywa, im większym zespołem kierujesz i im szerszy masz zakres obowiązków, tym ważniejsze jest abyś umiał wyeliminować zakłócenia i słuchać swojej mądrości oraz potrafił mówić o tym co ważne – a także potrafił słuchać tego, co mówią i czego nie mówią inni. Szkolenie uważności to najnowszy trend w doskonaleniu przywództwa, zwiększając tym samym ich poziom odporności psychicznej, skupienia, oraz świadomości, czyli cech które prowadzą do większej efektywności. Podwładni najbardziej cenią szefów z charakterem, którzy nie uciekają przed niebezpieczeństwem, ale biorą byka za rogi, ponieważ przy takich przywódcach czują się bezpiecznie.  ideałem jest przełożony silny, ale z rozwiniętymi umiejętnościami komunikacyjnymi. ponieważ liderzy muszą przyjmować i przetwarzać coraz więcej informacji aby podejmować dobre decyzje to dla nich szczególnie istotna staje się uważność w roli lidera. Trwała praktyka w tym zakresie statystycznie powodują znaczącą poprawę trzech kompetencji: odporności, zdolności współpracy oraz umiejętności przewodzenia w złożonych warunkach.

CEL PROJEKTU SZKOLENIOWEGO

Udział w warsztacie  jest jednym z pierwszych kroków na drodze do osiągnięcia obecności koncentrując się na fundamentach niezbędnych dla funkcjonowania jako współczesny lider.  To odpowiedź na pytanie jak zarządzać inaczej czyli brakujący element w przygotowaniu współczesnego lidera. Pokażemy czym jest uważność dlaczego jest tak ważna dla lidera oraz jego współpracy z zespołem. Doświadczymy czym jest uważna komunikacja, uważne słuchanie oraz na czym polega dostrojenie do współpracowników.

JAKIE KORZYŚCI PRZYNIESIE PRAKTYKA UWAŻNEGO ZARZĄDZANIA DLA ORGANIZACJI I LIDERA?

v Umożliwi Ci stworzenie Twojego osobistego profilu Lidera, zawierając wartości, dostępne narzędzia i pozwoli nazwać ograniczenia.

v Umożliwi Ci stworzenie Twojego osobistego planu rozwoju jako lidera, poszerzając samoświadomość i rozwijając inteligencję emocjonalną.

v Pomoże Ci w dodefiniowaniu wartości ważnych dla Ciebie w pracy z ludźmi, co będzie pierwszym krokiem do budowania w zespole środowiska zaufania i bezpieczeństwa.

Poznasz narzędzia i metody, które pozwolą Ci podejmować trafniejsze decyzje. Jako lider, zyskasz szanse wywierania wpływu w najbardziej innowacyjny i autentyczny sposób.

Stworzysz warunki do zaistnienia idealnego przywództwa w praktyce, w realiach dotyczących twojej pracy. Nauczysz się być uważnym z Twoim zespołem i w relacjach z innymi współpracownikami.

v Zrozumiesz dlaczego współczesne przywództwo napotyka na tak wiele wyzwań i świadomie ukierunkujesz uwagę na obszary, które są dla Ciebie istotne.

v Wypracujesz w sobie ciekawość do wszystkiego, co zauważysz, nie kontrolując i nie oceniając. Akceptując i nazywając to co bywa trudne by w kolejnym kroku przygotować plan komunikacji i zastosować w praktyce.


Szczegółowy program szkolenia oraz jego zawartość zostaną doprecyzowane na podstawie wywiadów i ankiet uczestników które zostaną dopasowane do specyfiki pracy uczestników.Dotyczy to w szczególności ćwiczeń, gier i testów, które będą miały za zadanie oddanie unikalności pracy podczas szkoleń, treningów czy coachingów i mentorcoachingów po zakończeniu procesów szkoleniowych.