Terapia poprzez FOTOGRAFIĘ

CEL SZKOLENIA I PROGRAM

Dzisiaj jako ludzie potrzebujemy zacząć zauważać wszystkie obrazy naszego życia, ucząc się rozmawiać o tym, co widzimy, jak czujemy i czego potrzebujemy. Zrobienie zdjęcia to dopiero początek. Kolejny krok to wybór fotografii i zaproszenie do jej oglądania, głębokiego patrzenia i widzenia; zaproszenie do jej czytania.
Mówiąc o FOTOterapii, czyli o działaniach, które są procesami terapeutycznymi i rozwojowymi, myślimy o fotografii jako aktywności, która angażując, przynosi odpowiedzi, nadaje znaczenie, pozwalając rozumieć sens doświadczeń w naszym życiu. Zapraszam do robienia zdjęć i do czytania fotografii. Podczas warsztatów będziesz mieć okazję poznać wiedzę i doświadczyć pracy z fotografią terapeutyczną.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Twoje najważniejsze zdjęcie

2. Po co robimy zdjęcia?

3. Czym jest praca z fotografią?

4. Czym jest FOTOterapia?

5. Czym jest fotografia terapeutyczna?6. Jesteś częścią czyli dialog z fotografią.

7. Po co nam selfie?

8. Techniki FOTOterapii:

—> Projekcja

—> Praca z fotografiami wykonanymi lub zebranymi przez klienta

—> Praca z fotografiami wykonanymi przez inne osoby

—> Praca z autoportretami

—> Praca z albumami rodzinnymi i innymi fotografiami autobiograficznymi.

9. Fotografowanie jako działanie terapeutyczne.

10. FOTOchodzenie na drodze do dobrego przeżywania życia.

11. Jak i kiedy pracować ze zdjęciami?

12. Pokazywanie zdjęć i opowiadanie o nich jako terapia.

13. Dlaczego warto stosować FOTOterapię?

DLA KOGO?

Program warsztatów skierowany jest do osób pracujących w obszarze zdrowia psychicznego i rozwoju osobistego. Terapeutów, trenerów biznesu, coachów. Osób pracujących zarówno z osobami dorosłymi jak i z młodzieżą czy z dziećmi.  Dla wszystkich tych którzy szukają nowych narzędzi i mają w sobie otwartość i ciekawość odkrywania Siebie poprzez fotografię. Dla wszystkich tych, którzy chcą doświadczyć na sobie terapeutycznej mocy fotografii żeby w przyszłości zapraszać do takiej pracy swoich klientów. Zapraszam również fotografów, którzy chcą zdobyć wiedzę i poszerzyć wachlarz narzędzi pogłębiając relacje ze swoimi klientami.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW
  • zdobycie wiedzy w obszarze terapeutycznych zasobów fotografii,
  • fotografowanie jako jedna z form radzenia sobie z trudnościami,
  • pogłębienie wiedzy na temat  narzędzi i metod wykorzystywanych przez FOTOterapię,
  • wzrost świadomości poprzez stosowanie technik FOTOterapeutycznych ,
  • wzrost kompetencji w zakresie prowadzenia spotkań rozwojowych,
  • rozwój i poszerzenie umiejętności komunikacyjnych z klientem  poprzez fotografię.
WIEDZA

Umiejętność wskazania i opisania technik FOTOterapeutycznych.

Wiedza na temat różnic pomiędzy fotografią terapeutyczną a FOTOtarapią.

Projektowanie narzędzi z wykorzystaniem technik FOTOterapii.

UMIEJĘTNOŚCI

Dobór właściwej metody FOTOterapeutycznej dzięki czemu mamy umiejętność prowadzenia klienta tak, aby ułatwiać mu odkrycia, inspirować, nadawać znaczenia.

Znajomość mechanizmów psychologicznych, które pojawiają się w pracy z metaforą i obrazem, dzięki czemu bardziej świadomie i bezpiecznie  prowadzimy pracę z fotografią.

Odważnie wykorzystuję fotografię m.in. w pracy z osobami dorosłymi, w obszarze wypalenia zawodowego, wspierania dobrostanu w pracy z dziećmi i młodzieżą. Odważnie zaprasza do robienia i czytania fotografii podczas warsztatów rozwojowych.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Wyrażanie emocji poprzez fotografię.

Lepsze radzenie sobie z trudnymi momentami w naszym życiu.

Wzrost świadomości własnych możliwości, potencjału, zasobów.

CIESZĘ SIĘ NA NASZE SPOTKANIE