ZREDUKUJ ZAKŁÓCENIA – OBECNOŚĆ W ZESPOŁACH

 

„Kiedy Twoje zachowanie będzie utrudniać zaspokojenie moich potrzeb, powiem Ci o tym otwarcie i uczciwie, ufając, że spróbujesz zmienić w nim to co jest dla mnie nie do przyjęcia. Również ilekroć nie będziesz mógł zaakceptować jakiegoś mojego zachowania, chcę żebyś powiedział mi o tym otwarcie i uczciwie, tak żebym mógł je zmienić”

 Gordon Thomas

PO CO FIRMOM UWAŻNI PRACOWNICY?

Dzisiejsze realia pracy określane są jako V – U – C – A to dzisiejsze środowisko, z którym muszą się zmierzyć współczesne organizacje i zespoły.

V – Volatility – zmienność

U – Uncertainty – niepewność

C – Complexity – złożoność

A – Ambiguity – niejednoznaczność

Organizacja nas sprawdza, jak funkcjonujemy we współczesnych zespołach i środowisku, które jest zmienne i nieprzewidywalne, trudne do skontrolowania. Na wiele rzeczy nie mamy wpływu, podejmowane decyzje są złożone, trzeba decydować szybko pod presją czasu. Każdy z nas powinien zadać sobie pytanie, na ile skutecznie radzi sobie w takich warunkach ze stresorami, wyzwaniami, presją, zachowując przy tym życzliwość i równowagę emocjonalną w pracy zespołowej. Takie bowiem środowisko wpływa na nas w wielu wymiarach, na płaszczyźnie relacyjnej, zadaniowej i kondycyjnej nas jako ludzi i naszej organizacji. Potrzebujemy koncentracji, umiejętności skupienia się na tym co robimy i o czym rozmawiamy w danej chwili by umiejętnie rozpoznawać i uwalniać niepotrzebne zakłócenia, które wpływają na naszą skuteczność w pracy zespołowej.
 
CEL PROJEKTU SZKOLENIOWEGO

Celem projektu są uważne relacje w miejscu pracy, które polegają na rozwijaniu naszej samoświadomości w pracy z ludźmi co w praktyce powoduje, że w naszym zachowaniu jest mniej automatyzmów. Pozwala to poszerzać nasze horyzonty myślowe, lepiej radzić sobie z emocjami i konstruktywnie pracować z trudnościami. W ten sposób uważność w miejscu pracy przyczynia się do poprawy efektywności, zmniejszenia liczby błędów, sprawniejszej komunikacji i wzrostu kreatywności. Potrzebujemy zatrzymać się i zrobić więcej miejsca żeby zauważyć ludzi w zespole by zrozumieć potrzeby i nauczyć się otwarcie mówić o oczekiwaniach, sukcesach i błędach.

JAKIE KORZYŚCI PRZYNIESIE PRAKTYKA UWAŻNOŚCI?

v Dystans bo bycie uważnym, choć umiejscawia cie tu i teraz, jednocześnie pomaga spojrzeć na całą sytuacje z dystansu, widzisz pełniej ludzi i sytuacje w jakiej się znajdujesz w danym, konkretnym miejscu i czasie.

v Przez lepszy kontakt z samym sobą zwiększa się odporność psychiczna, zdolność budowania relacji oraz umiejętność koncentracji na tym co jest ważne w danym momencie.

v Dostrzeganie rozmaitych rozwiązańJeśli potrafisz spojrzeć na ludzi i problem tak, jakbyś stał z boku, masz szersze pole widzenia. Z takiej perspektywy dostrzeżesz więcej możliwych rozwiązań, i więcej kierunków działań.

v Zwiększysz zdolność do skutecznego porozumiewania się i rozwiązywania problemów, co pozytywnie wpłynie na relacje w zespole. Uważne słuchanie pozwala widzieć i rozumieć więcej. Uważni dostrzegają więcej szans, są bardziej kreatywni i lepiej radzą sobie z kryzysami.

v Dzięki większej uważności w relacjach pracownicy  bardziej otwarci, mają mniej konfliktów i lepiej siebie rozumieją, prze co zespoły działają efektywniej.

v Dostrzeganie istoty problemu sprawia że skupiasz się na rozwiązaniach, dostrzegasz co nie działa lub podejmujesz kroki, by to zbadać i interweniujesz by to zmienić.

Zauważanie ważnych sygnałów w relacjach to bardzo ważna korzyść, która pomoże ci zrozumieć ludzi. Będąc uważnym staniesz się dobrym słuchaczem. Skupisz się nie tylko na tym co ty masz do powiedzenia, ale przede wszystkim będzie ci łatwiej doceniać punkt widzenia twoich rozmówców, zwracając uwagę nie tylko na słowa ale i na gesty.

v Zwiększenie odporności psychicznej zespołu, wypracowanie standardów postępowania w trudnych sytuacjach i przygotowanie postępowania, które pozwoli na określenie w jaki sposób zespół reaguje  na szanse i zmiany, zwłaszcza w szybko zmieniającym się współczesnym świecie.

v Pracownicy, którzy tak bardzo przywykli do automatycznego działania i mogą stanowić zagrożenie dla profesjonalizmu, jakości pracy i życzliwości staną się twórczy i obecni w relacjach. 


Szczegółowy program szkolenia oraz jego zawartość zostaną doprecyzowane na podstawie wywiadów i ankiet uczestników które zostaną dopasowane do specyfiki pracy uczestników.Dotyczy to w szczególności ćwiczeń, gier i testów, które będą miały za zadanie oddanie unikalności pracy podczas szkoleń, treningów czy coachingów i mentorcoachingów po zakończeniu procesów szkoleniowych.